شب تاسوعای حسینی ۱۳۹۶ - ۱۴۳۹ - :: هیئت کریم اهل بیت چالوس :::: هیئت کریم اهل بیت چالوس ::

شب تاسوعای حسینی ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹


شب تاسوعای حسینی ۱۳۹۶ – ۱۴۳۹ هیئت الکریم چالوس با نوای :

کربلایی علی کلهر

 

بـــخش اول – روضــــه (دیدم به خواب عاشقان می آید) [کربــــلایی علی کلهر]

بـــخش دوم – زمینــــه (دلتنگی یعنی وجودم پر از اه و سوز پدر) [کربــــلایی علی کلهر]

بـــخش ســوم – واحــــد (اصغرم بی خوابه از عطش بی خوابه) [کربــــلایی علی کلهر]

بـــخش چــهارم – واحــــد (ابوالفضل با وفا علمدار لشکرم) [کربــــلایی علی کلهر]

بـــخش پنـــجم – دودمــــه (ای اهل حرم میر و علمدار نیامد) [کربــــلایی علی کلهر]

بـــخش ششـــم – شـــور (مادر مادر چشمت روزه بد نبینه) [کربــــلایی علی کلهر]


عکس های مراسم

 

به‌اشتراک‌گذاری نوشته

بدون نظر

نظر بدهید

*

code